Domino Tik, Aika (Viksmyras Astra, SE 14186/2018).
PRA-prcd hereditärt fri
HD: A/B
Ögon lyst utan anmärkning.
Ägare Anne-Christina Ström, Uppsala