Brun Tik med vita tecken, ¨Ciska¨
(Viksmyras Azira, SE 14183/2018).
PRA-prcd hereditärt fri.
Ägare Lena Nilsson.