Brun Tik med vita tecken, ¨Ciska¨
(Viksmyras Azira, SE 14183/2018). Cirka 1.5 år.
PRA-prcd hereditärt fri.
Ägare Lena Nilsson.