Svart tik med vita tecken.
Aili, (Viksmyras Aili SE 14184/2018).
PRA-prcd hereditärt fri
HD-B
Patella utan anmärkning
ögonlyst utan anmärkning
Ägare Lena Westlund, Hedesunda.