Brun tik med vita tecken.
Bozze busan. Viksmyras Bozita Se 54497/2018.
PRA-prcd hereditärt fri.
Ägare: Maria Hermansen Öster i Alunda.