Planerade kullar

Parning har skett mellan Viksmyras Agua och Samenästes Kian den 19/6-2020.Tik och hane är båda domino med brun grundfärg.. 

Viksmyras Agua,  SE 14185/2018. Domino brun tik (se bilder på Agua i A-kullen). HD grad B-C, PRA-prcd fri, ögon och patella utan anmärkning. 

Samenäsets Kian, SE 45540/2016. Domino brun hane. HD grad A, ED UA, Ögon UA, PRA-prcd och POMPES hereditärt fri.

Vid lyckad parning hoppas vi på valpar i slutet av augusti 2020.

Framtida planer 2021.

Två kullar planeras under vår försommar 2021. Det blir två av mina dominotikar som planeras att paras.

Viksmyras Astra, SE14186/2018, svart domino tik (se bilder på denna tik i A-kullen.)

Viksmyras Brummelina, SE 54496/2018, brun Domino tik. (se bilder på denna tik i B-kullen).

 

Kian, Samenäsets Kian, SE 45540/2016. HD grad A, ED UA, Ögon UA, PRA-prcd hereditärt fri. Pompes fri via heridaritet.