Från vänster: Viksmyras Aili och Viksmyras Brummelina