Från vänster- Viksmyras Astra, Gieris och Elmie njuter i sommarvärmen under ett träd 2022